• 💪 Jämför priser
  • 💪 8 butiker
  • 💪 Filterfunktion
PWO-Kungen
Hitta en PWO som passar dig!

Taurin

Taurin - Vad är det?

Taurin är ett vanligt förekommande ämne i PWOs och energidrycker. Det är en aminosyra som bildas naturligt i människokroppen och har ett flertal funktioner. Efter träning kan höjda nivåer av taurin vara ge snabbare återhämtning, samt mindre oxidativ stress i muskelvävnaden.

Taurin i PWO

Effekt

Efter träning kan höjda nivåer av taurin vara ge snabbare återhämtning, samt mindre oxidativ stress i muskelvävnaden. I övrigt assisterar taurin bland annat till kroppens osmos, alltså salt-vatten-balansen i kroppens celler. Det har även effekt på mineralbalansen såväl som musklernas normala funktion, samt fungerar som signalsubstans i nervsystemet, och regleringen av hjärnvolymen. Hos människor kan brist på taurin leda till hjärtklappning eller påverkan på leverfunktionen.

Är taurin tjurpiss?

Nej, taurin är inte tjurpiss. Namnet kommer från grekiskans tauros för tjur (från latinets taurus), eftersom ämnet till en början upptäcktes i gallan på en oxe. Att taurin skulle komma från tjurpiss är direkt falskt, men kan berättas för att vara underhållande.

Är taurin farligt?

Taurin har lyfts av media under flertaliga tillfällen efter att personer farit illa av energidrycker. Då har delvis taurin beskyllts för att vara ett problematiskt ämne i dryckerna. Det finns dock inga studier på att konsumtion av taurin skulle påverka kroppen negativt. Eftersom energidrycker innehåller andra ämnen som kan påverka kroppen negativt vid för höga doser (ex. koffein), kan vi inte veta om taurin är farligt eller ej förrän det gjorts vetenskapliga studier inom området. Vid konsumtion av taurin bör man dock hålla sig till rekommenderade dosen för produkten.

Biverkningar

Taurin har nyttjats i höga doser kliniskt vid olika sjukdomstillstånd. Under studierna har det används doser upp till 6 gram per dag. När resultatet av studierna publicerats i vetenskaplig litteratur har det inte rapporterats några allvarliga biverkningar.

Dosage / Dosering

För förbättringar av uthållighet samt snabbare återhämtning rekommenderas mellan 1 och 6 gram per dos. 

Eftersom ämnet befinner sig naturligt i animaliska produkter, kan det vara till fördel för veganer och vegetarianer att konsumera högre doser. Det kan även få en större effekt hos dessa grupper om de vanligtvis har lägre än normala nivåer taurin och börjar nyttja kosttillskottet.
COPYRIGHT © 2021 PWO-Kungen