💪 Hitta erbjudande
💪 Jämför priser
💪 Sök & filtrera
💪 7 butiker

PWO med Koffein

(51)

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 249 kr.

Läs mer
-51 kr
-17 %

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 239 kr.

Läs mer
-61 kr
-20 %

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 239 kr.

Läs mer
-61 kr
-20 %

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 239 kr.

Läs mer
-61 kr
-20 %

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 159 kr.

Läs mer
-141 kr
-47 %

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 239 kr.

Läs mer
-61 kr
-20 %

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 239 kr.

Läs mer
-61 kr
-20 %

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 239 kr.

Läs mer
-61 kr
-20 %

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 289 kr.

Läs mer
-11 kr
-4 %

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 239 kr.

Läs mer
-61 kr
-20 %

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 289 kr.

Läs mer
-11 kr
-4 %

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 239 kr.

Läs mer
-61 kr
-20 %

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 239 kr.

Läs mer
-61 kr
-20 %

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 229 kr.

Läs mer
-71 kr
-24 %

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 229 kr.

Läs mer
-71 kr
-24 %

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 229 kr.

Läs mer
-71 kr
-24 %

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 229 kr.

Läs mer
-71 kr
-24 %

Det ursprungliga priset var: 300 kr.Det nuvarande priset är: 229 kr.

Läs mer
-71 kr
-24 %

Vad är koffein?
Ett av världens allra mest konsumerade medel med stimulerande effekt är koffein. Kortsiktigt kan koffein motarbeta trötthet och samtidigt skapa en känsla av förbättrat fokus. I sin renaste form är koffein ett vitt pulver som inte smakar någonting. Förmodligen har du dock stött på koffein i andra former, eftersom det finns i upp till 60 olika växter, bland annat kaffe, kakaobönor, olika tesorter och guarana.
Effekten av koffein

KoncentrationKoffein kan ge bättre koncentration vid rätt mängder.

Prestationshöjande Koffein har prestationshöjande effekter till följd av att det blockerar receptorerna för adenosin. Adenosin hämmar smärtsignaler till hjärnan samt blockerar hjärnans förmåga att sända nervsignaler. Koffein binds till adenosinreceptorer vilket därmed blockerar och agerar som antagonist gentemot adenosinet. Följden av att adenosinet inte tas emot av receptorerna är hämmad smärtupplevelse och sänkt upplevd ansträngning.

Verkningstid
Det tar ungefär 20-30 minuter från att du har druckit kaffe till att det börjar ske en effekt.
Nämnvärt är att även kan ske en betingad inlärning. Alltså att när du luktar eller känner smaken av kaffe kan du även känna en pigghetskänsla. Detta är samma effekt som sker när om du tänker dig att du sätter en citron i munnen eller dricker citronjuice och börjar salivera. Kroppen har kopplat smaken av citron med att börja salivera. Precis på samma sätt har kaffets lukt och smak kopplats till effekten (pigghet, koncentration) som kommer av att dricka kaffen. Detta fenomen kallas ‘betingad inlärning’ eller ‘klassisk betingning’.
Halveringstid
Halveringstiden för koffein är ca 4-5 timmar enligt forskning. Vad detta innebär är att om vi tagit en mängd kaffe, återstår hälften av koffeinet i kroppen efter 4-5 timmar. Efter ytterligare 4-5 timmar har återigen koffeinmängden halverats, vilket innebär att det finns 25 % kvar när totalt 8-10 timmar har passerat.
Hur mycket koffein per dag kan man dricka?
Eftersom alla människor har olika förutsättningar och har olika toleranser är det viktigt att lyssna på sin kropp och känna efter vad som funkar bäst för en själv. För en vuxen, hälsosam individ finns det inget som säger att 200-300 mg koffein/dag har negativ effekt på hälsan.
Max koffein per dag
Risken för att överdosera med koffein är väldigt liten. För en lindrig överdos krävs det ca 20 mg koffein/kg kroppsvikt. En normalviktig person på 70 behöver alltså få i sig ca 13-14 st koppar kaffe för att få en lindrig förgiftning.
Eftersom alla individer har olika tolerans och olika förutsättningar är detta inget precist mått. Vissa kan få symptom om de dricker färre koppar, andra kan dricka fler
Hur mycket är en dödlig dos koffein?
En dödlig koffeindos förmodas vara omkring 150 till 200 koffein mg/kg kroppsvikt. Detta motsvarar ungefär 100 koppar kaffe.
Vilka biverkningar och symtom kan koffein ge?
För mycket koffein kan resultera i obehagliga symptom som exempelvis:

Sömnsvårigheter
Huvudvärk
Skakningar
Illamående
Yrsel
Ångest
Hjärtklappning
Kräkningar
Magbesvär
Förhöjd puls
Diarré

Känslighet för koffein
Alla människor är olika känsliga för koffein. En del personer undviker koffeinhaltiga drycker eftersom de inte mår bra av dem, medan andra får i sig stora mängder koffein dagligen och mår bra av det. Nedan kan du läsa mer om vad för symtom som kan uppkomma vid för höga mängder koffein.
Koffein allergi
Det är inte vanligt med allergiska reaktioner mot koffein. Däremot är det vanligt med andra symtom kopplat till koffeinintag. Hör med din läkare om du har funderingar kring symtom och obehag kopplat till koffeinintag.
Är koffein vätskedrivande?
Nej. Koffeinet stimulerar njurarna vilket gör att det produceras mer urin, och därmed blir du kissnödig snabbare av att konsumera koffein, men eftersom koffein ofta intas med vätska (kaffe/energidryck) erhålls vätskebalansen i kroppen. Däremot om du tar koffein i pulverform utan vätska kan det ha en uttorkande effekt på kroppen.
Är koffein farligt?
För den som är gravid
För gravida kvinnor är det rekommenderat att begränsa koffeinintaget eftersom för hög mängd koffein, över ca 300 mg/dag, verkar öka risken för tidiga missfall. Även mängder över 200 mg/dag tycks ha lite inverkan på fostrets vikt. Därför är det enligt livsmedelsverket rekommenderat att begränsa intaget av koffein för gravida till 200 mg/dag, vilket motsvarar 2-3 koppar kaffe (1,5 dl/kopp).
Amning
Det råder inga begränsningar gällande koffein för ammande kvinnor enligt livsmedelsverket.
Barn
Enligt livsmedelsverket bör inte barn under 5 års ålder varken dricka energidryck eller kaffe. Eftersom det finns en del mängd koffein i viss läsk och te bör de även undvika sådana drycker. Barn har ofta starkare reaktioner än vuxna människor på koffeinintag och kan lättare få obehagliga symtom, som bland annat illamående och hjärtklappning. Därför är det även viktigt att hålla produkter med koffein oåtkomliga från barn.
Förhöjt blodtryck
Vissa studier tyder på att koffein har en negativ effekt på blodtrycket. I dagsläget råder det dock brist på välkontrollerade studier kring området.
Former

KoffeinpulverRent koffeinpulver kan vara svårt att få tag på eftersom risken att överdosera är hög. En tesked rent koffeinpulver motsvarar ca 4 g koffein (4000 mg), vilket är i zonen för förgiftning; det är som att dricka 50 koppar kaffe.

Koffein på engelska
Koffein på engelska heter “caffeine”.