• 💪 Jämför priser
  • 💪 8 butiker
  • 💪 Filterfunktion
PWO-Kungen
Hitta en PWO som passar dig!

Beta alanin

Vi har en separat sida för PWO med beta alanin.

Beta-alanine - Star Nutrition

Vad är beta-alanin?

Beta-alanin är en icke essentiell aminosyra (byggsten till protein) som finns naturligt i kroppen och är en variant av aminosyran alanin. Beta-alanin är även en byggkloss till karnosin som är en neuropeptid som finns i b.la. hjärn - och muskelvävnaden.

Vilken effekt har beta-alanin?

Ett extra intag av beta-alanin har visat sig öka karnosinkoncentrationen i musklerna vilket i sin tur hjälper till att neutralisera mjölksyran som uppstår vid högintensivt arbete. Vilket i praktiken betyder att du orkar prestera under en längre period när du utför arbete som genererar höga halter av mjölksyra.

Hur stor prestationsökning som beta-alanin ger är olika från person till person. Där forskning har visat allt i från 0.3% till strax över 10% ökning i prestation. Därför är det svårt att ge ett svar på hur stor ökning just du kommer kunna få av beta-alanin, men de flesta brukar ligga runt 1-5% ökning i prestation vid högintensivt arbete.

Vilka bi-effekter har beta-alanin - stickande känsla?

Den vanligaste bi-effekten som uppstår när du tar beta-alanin är att du får en stickande känsla i kroppen ungefär som när en kroppsdel har somnat. Bi-effekten är helt ofarlig men kan upplevas som obehaglig och uppstår när du intar ca 10 mg/kg kroppsvikt. För att undvika den sitckande/kittlande känslan kan man inta beta-alanin i mindre doseringar 800-1000 mg utspritt under dagen.

Är beta-alanin farligt?

Nej beta-alanin är helt ofarligt så länge som du inte intar det i extremt höga doser.

Hur mycket beta-alanin ska jag inta innan träning?

Eftersom beta-alanin ökar karnosinkoncentrationen i musklerna som i sin tur ger den önskvärda effekten så behövs nivåerna byggas upp över tid. Du får därför troligtvist ingen stor ökning i prestationen vid första intaget. Det fungerar ungefär som kreatin där först har en uppladdningsfas och sedan upprätthåller nivåerna med en liten lägre dos.

Det rekommenderade intaget är 3.2 - 6.4 gram per dag där intaget fördelaktigt sprids ut under dagen i mindre doser runt omkring 1 - 1.6 gram för att undvika bi-effekterna som kan uppstå vid intag av beta-alanin. Efter ca 2-4 veckor räcker det med att sänka nivåerna till ca 1.5 - 2 gram per dag.

Spelar det någon roll när på dygnet jag intar beta-alanin?

Nej det spelar inte någon roll när på dygnet du intar beta-alanin för att du ska få effekt under träningen. Dock så är det många som gillar den stickande känslan som beta-alanin ger och föredrar därför att ta en PWO som innehåller beta-alanin.

Är beta-alanin dopingklassat?

Nej, beta-alanin är inte dopingklassat och har inte heller någon påverkan på tillväxthormoner eller stresshormoner.

Kan jag ta beta-alanin tillsammans med andra tillskott?

Ja, beta-alanin går bra att ta med andra tillskott.

COPYRIGHT © 2021 PWO-Kungen